stelt zich ten doel om zonder voorkeur voor een bepaalde richting of stroming bekendheid te geven aan het boeddhisme.
WORD DONATEUR!MAGAZINE van de stichting Vrienden van het Boeddhisme - Karmagazine, november 2014WORD DONATEUR!
WELKOM ACTUEEL TEKSTEN ARCHIEF STICHTING CONTACT LINKS ZOEKEN

In memoriam Jelle Seidel

Jelle Seidel, secretaris van de stichting Vrienden van het Boeddhisme en eindredacteur van dit magazine, is zondagmiddag 30 november volkomen onverwachts overleden. Hij was net terug van een retraite bij Tenkei Roshi van Zen River in Uithuizen. Twee weken geleden hield de VvB een door Jelle georganiseerde en zeer geslaagde bijeenkomst over de vraag: Hoe gaan westerse boeddhisten om met karma?

Jelle (67) was politicoloog en werkte vele jaren achter de schermen in de Tweede Kamer en op ministeries. Als zoon van een hoogleraar wiskunde was hij een man die ook maatschappelijke zaken met nauwkeurige begrippen en precisie benaderde. Een voorbeeld was zijn analyse van ethische kwesties, zoals de vraag of binnen de boeddhistische leer een gerechtvaardigde oorlog mogelijk is.

‘Bij het schrijven van een artikel over boeddhisme en geweld kwam ik er steeds meer achter dat boeddhistische geweldloosheid een mythevorming is,’ zei hij in oktober in het Boeddhistisch Dagblad. Hij toetste zijn inzichten aan die van een praktische boeddhist als Frank Uyttenbroeck van Tegen de Stroom In, maar ook aan het oordeel van geleerden als de Amerikaan Michael Jerryson en de Pali-vertalers Rob Janssen en Jan de Breet.

Een heel boeiende en belangrijke vraag was voor hem: bestaat er zoiets als een boeddhistische maatschappijvisie? In een breed opgezet artikel in het VvB-magazine (zomer 2014) schetste hij de ‘Frankenslag Code’ van het Kanzeon Zencentrum in Den Haag, die een concrete aanzet geeft. Een werkgroep waarvan hij de inspirator was, ‘hield zich bezig met de gevaren van utopische denken (communisme, fascisme én de utopie van de vrije markt) en ziet de moderne idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap als ‘vertalingen’ van Boeddha, Dharma en Sangha.’

Zitten op het kussen was voor Jelle de basis van maatschappelijke overwegingen. Voordat hij bij de Vrienden van het Boeddhisme de sleutelfiguur van het webmagazine werd, was hij vijftien jaar de spil van het ‘onafhankelijk kwartaalblad en podium voor beoefenaars van zenmeditatie’ De Lotusvijver. Bij de VvB werd hij de stipte secretaris van de stichting en mede-initiatiefnemer van het Nederlands Boeddhistisch Archief.

Zijn zenmeditatie verdiepte hij geregeld bij Tenkei Roshi. Maar Jelle was ruimdenkend: hij zong wekelijks in het Haags Barokgezelschap en zweeg niet bij de Cantate BWV 80 van J.S. Bach: ‘Ein feste Burg ist unser Gott’.

Jelle was een bescheiden, trouwe en intelligente vriend van het boeddhisme en van individuele boeddhisten. Heel, heel jammer dat hij er niet meer is.

Jacques den Boer


Boeddhisme zonder karma?

De najaarsbijeenkomst van de Vrienden van het Boeddhisme stond dit jaar in het teken van ‘boeddhisme zonder karma?’ Deze titel lijkt eenvoudig, maar bij nadere beschouwing raakt dit thema aan een aantal interessante aspecten die samenhangen met de integratie van het boeddhisme in het Westen. Het explosieve karakter van het idee van een kamma-loze Dhamma heeft te maken met twee zaken. Ten eerste stelt het de vraag in welke mate ‘boeddhisme’ en ‘wedergeboorte’ onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Ten tweede problematiseert het de basis van de boeddhistische ethiek.
Lees verder

Sprekers op de VvB-bijeenkomst

Gerolf T'Hooft

Gerolf T'Hooft (1961) is uitgever: hij richtte in 1996 uitgeverij Asoka op, en kortgeleden uitgeverij Bodhi. Gerolf leerde het boeddhisme kennen tijdens zijn studie filosofie aan de Universiteit in Leuven. Vanaf 1989 tot aan haar dood was hij leerling van Ayya Khema, lerares en non in de theravada-traditie (1923-1997). In BoeddhaMagazine verzorgde hij de rubriek BoeddhaBasics, waarin centrale begrippen uit de leer van de Boeddha behandeld worden.

Doshin Houtman

Doshin Houtman werkte als analiste in diverse ziekenhuizen. Daarna was ze fulltime moeder, deed vrijwilligerswerk en studeerde theologie. Doshin begon in 1988 met zenmeditatie bij Mimi Maréchal (De Tiltenberg). In 1989 werd ze leerling van Prabhasa Dharma Roshi. In 1995 werd ze non in training; unsui. Tot Prabhasa in 1999 overleed, trainde Doshin met haar, daarna met haar opvolger Jiun Hogen Roshi (De Noorder Poort).

Tijdens een zenretraite in 1998 maakte Doshin kennis met vipassana-meditatie zoals onderricht door Ruth Denison. De manier waarop Ruth de dharma onderwees sprak Doshin zo aan, dat ze besloot ook verder met haar te trainen. In 2002 kreeg Doshin toestemming om in beide scholen mensen te begeleiden. Doshin is nu verbonden aan de Sangha Inzicht & Bevrijding in Tilburg.

Erik Hoogcarspel

Erik Hoogcarspel studeerde filosofie en Indische talen aan de rijksuniversiteiten te Groningen en te Leiden. Hij ontmoette in 1975 de 16e Karmapa, het hoofd van de Karma Kagyü, één van de vier belangrijke scholen binnen het Tibetaans boeddhisme. Hij was penningmeester van de Nederlandse stichting van de school. In 1978 richtte hij samen met Jildi Mohamad Sjah het Boeddhistisch Meditatiecentrum te Groningen op. Hij was columnist in verschillende bladen en publiceerde Koken met Filosofie en Grondregels van de filosofie van het midden (Amsterdam: Olive Press, 2005, alsmede de Engelse vertaling). Hij doceerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman en is nu verbonden aan het Instituut voor Filosofie in Amsterdam.

Ten geleide

it november-nummer van ons magazine is nog geheel gewijd aan de themabijeenkomst over karma die de VvB op 16 november heeft gehouden. Wij plaatsen een afrondend artikel in onze serie over karma, en korte levensbeschrijvingen van sprekers en discussieleider op de bijeenkomst.

Het artikel van Gerolf T'Hooft gaat in op vrijwel alle aspecten van karma die we in 2014 aan de orde hebben gesteld: vroege visies (Karma in de tijd van de Boeddha, Kamma in de theravada), andere Aziatische visies (Over karma, Karma in Oost-Azie) en westerse visies (Karma en de dood van God, Sociale rechtvaardigheid en karma). Het zet de kernvraag van de bijeenkomst, Boeddhisme zonder karma? weer midden in de schijnwerpers, en gaat ook meer dan andere schrijvers in op het vraagstuk van de wedergeboorte. Uit zijn conclusie:

“Het lijkt erop dat in de visie van de Boeddha wedergeboorte meer is dan een cultureel bijverschijnsel. Hoewel het ongetwijfeld behoorde tot de culturele context van het oude India, speelt het in het onderricht van de Boeddha een specifieke rol. Rekening houdend met het natuurlijke kortetermijnperspectief van de doorsneemens hanteert de Boeddha de notie van wedergeboorte als een middel dat moet leiden tot behoedzaamheid en alerte aandacht zonder dewelke het edele achtvoudige pad moeilijk bewandeld kan worden. Of ook zonder het perspectief van meerdere levens de beoefening van de Dhamma voldoende momentum kan krijgen, is een vraag die iedere beoefenaar zelf dient te stellen en te beantwoorden.”

Het karma-project heeft ook anderen geïnspireerd tot schrijven. Wij noemen Joop Romeijn, die op zijn blog reageerde op een aantal artikelen, en met name op de vraag Boeddhisme zonder karma?

Ga ook eens naar onze Facebookpagina (Facebook), en like de VvB. De Fb-pagina groeit en bloeit.

Vallen deze activiteiten in de smaak en had u toch al waardering voor de VvB? Word dan donateur (Word donateur). Het kan al voor een tientje.