stelt zich ten doel om zonder voorkeur voor een bepaalde richting of stroming bekendheid te geven aan het boeddhisme.
Seizoensblad van de stichting Vrienden van het Boeddhisme - Lente 2014
WELKOM ACTUEEL TEKSTEN ARCHIEF STICHTING CONTACT LINKS ZOEKEN

Nieuwe artikelen

Wat is karma?
De Boeddha deed een ontdekking die zijn tijdgenoten verbijsterde: op geboorte volgt wedergeboorte, maar er is geen onveranderlijke ziel en dus geen zielsverhuizing. Levens volgen elkaar op zoals de ene dobbelsteen op de andere wordt gestapeld. André Baets legt het uit in de eerste van zeven artikelen over karma.


Dharma als consumptieartikel
Mu Soeng was elf jaar monnik in de Koreaanse zentraditie. In de Verenigde Staten zag hij boeddhisten ten prooi vallen aan de dynamiek van de markt. Dharmacentra worden sociale clubs voor identiteitsvorming. Er zijn veel te veel boeddhistische leraren. En: een boeddhist moet geen aandelen bezitten.


De Boeddha zonder boeddhisme
De vipassanaleraar S.N. Goenka spande een netwerk van meditatiecentra over de wereld. Zijn boodschap: de Boeddha onderwees een praktische techniek als weg naar een leven van harmonie, liefde en mededogen. Inzichtsmeditatie is voor iedereen. De Boeddha onderwees geen ‘boeddhisme’.


Japans en Tibetaans in de zendo
In de zendo van Kees van de Bunt gaat het om ‘zitten, lopen en buigen’, maar ook om omgaan met verslavingen en de band met je ouders (hoe kom je los van je vader of je moeder?) De Japanse zentraditie verdient hier een aanvulling, bijvoorbeeld met de leringen van de (vrouwelijke) lama Tsultrim Allione.


Geboorteland van het boeddhabeeld
Waar nu drones worden ingezet tegen de Taliban werden ooit de eerste beelden van de Boeddha gebeiteld. Het gebied van het koninkrijk Gandhara was een doorgangsland voor het mahayana- en vajrayana-boeddhisme. Boeddhisten en moslims leefden er eeuwenlang vreedzaam naast elkaar. Een historisch overzicht.


Column
‘Door sport heb ik het boeddhisme leren kennen,’ schrijft Guus van Holland, leerling van Sakyong Mipham en oud-sportjournalist, in zijn eerste column voor deze website. Hij was gefascineerd door ‘the survival of the fittest’. Bij Shambhala leert hij de kunst van het loslaten.
Redactioneel

e gevolgen van onze daden hangen van ontelbare omstandigheden af. Of iets dat wij doen goed of slecht uitpakt, hebben we maar ten dele zelf in de hand. Eén vraag kunnen wij onszelf vooraf altijd wel degelijk stellen: wat voor bedoeling hebben wij ermee? Goede of slechte intenties, daar gaat het om in de boeddhistische karmaleer. Er zit veel aan vast en in komende afleveringen van ons seizoensblad zal het begrip karma van allerlei kanten worden belicht. Wij beginnen met de historische Boeddha.

Eigenlijk gaat het onderwerp ook schuil in het interview met de dharmaleraar Mu Soeng dat wij nu publiceren. Hij hekelt de houding van leraren in de Verenigde Staten bij wie er op zijn zachtst gezegd wrijving is tussen hun intenties en de verleidingen van ‘de markt’. Die wrijving is er in de hele westerse wereld, ook in ons land. Hoe zorgen we dat de markt het niet wint?

Een kordate, maar ook gedurfde manier is die van de onlangs overleden vipassanaleraar S.N. Goenka, die in dit nummer wordt herdacht. Hij was in alle opzichten een strikte leraar. Hij hechtte groot belang aan juist moreel gedrag in spreken en handelen in het dagelijks leven, uitgaand van voortdurende aandacht voor de eigen geest. Bij zijn onderricht geen verdienmodellen, maar uitsluitend vrijwillige bijdragen, dana.

Met de juiste motivatie kunnen westerse dharmaleraren toch klem komen te zitten tussen hun traditie en hun persoonlijke inspiratiebronnen. Het is interessant te zien hoe de Haagse zenleraar Kees van de Bunt aanvullingen heeft gezocht op het Japanse boeddhisme en terecht kwam bij een vrouwelijke Tibetaanse lama, Tsultrim Allione. De essentie van de leer negeert vele wereldse grenzen.

Een mooie illustratie vinden wij de boeddhistische kunst die begon met de eerste boeddhabeelden in het oude koninkrijk Gandhara. De erfenis is niet alleen te vinden in musea overal ter wereld, maar ook in Pakistaanse en Afghaanse steden en het landschap, zoals in Taxila, Bamiyan en de Swatvallei.

In onze tijd is er bijna geen beter voorbeeld van grenzeloze verbreiding van boeddhistische invloed dan op het gebied van de sport. Wat zijn op dit populaire terrein van strijd en wedijver goede en slechte intenties? Beroemde sportlieden en coaches als Roberto Baggio en Phil Jackson toonden daarin grote wijsheid, betoogt onze nieuwe columnist Guus van Holland.