Magazine van de stichting Vrienden van het Boeddhisme - zomer 2016
WELKOM TEKSTEN ARCHIEF STICHTING CONTACT LINKS ZOEKEN
WORD DONATEUR

Geschiedenis boeddhisme in het Verenigd Koninkrijk

In het victoriaanse Verenigd Koninkrijk was het boeddhisme een hype. Schotschriften pro en contra dit nieuwe geloof verhitten het maatschappelijk debat. In deze tijd werden belangrijke boeddhistische organisaties opgericht, zoals de Pali Text Society en de Buddhist Society.
Lees verder

Boeddhistische geestelijke verzorging in het Verenigd Koninkrijk

Boeddhistische geestelijke verzorging nam een grote vlucht in het Verenigd Koninkrijk en blijft niet beperkt tot gevangenissen en het leger.
Lees verder

Vraag & antwoord

Jacquetta Gomes is ’s werelds eerste boeddhistische brandweeraalmoezenier. Wat heeft zij te zeggen?
Lees verder

Vertelling Angulimala

Angulimala gaf niet alleen zijn naam aan een organisatie van boeddhistische geestelijke verzorging in gevangenissen. Hij was vooral een beruchte seriemoordenaar. Jan de Breet verhaalt over hem. Het vertaalde Angulimala-soetra staat onder ‘Teksten’.
Lees verder

Mijn citaat

Op wenskaarten en op internet tref je ze aan: spreuken van de Boeddha, of iets wat ervoor door moet gaan. Pali-vertaler Jan de Breet denkt er het zijne van.
Lees verder

Abortus

In Nederland is abortus provocatus onder bepaalde wettelijke voorwaarden toegestaan, daar waar het voorheen verboden was door kerk en staat. Voorheen gebeurde abortus in de illegaliteit en kwamen het te vondeling leggen van kinderen en kindermoord veelvuldig voor, zoals nog op diverse plekken in de wereld. Wat is de visie van boeddhisten op abortus?
Lees verder

Handelen door niet handelen

Wilfried Reuter was arts op een kraamafdeling en het overlijden van de kleine Jonas zal hem nog lang heugen.
Lees verder

Column

Guus van Holland weet ons telkens weer te boeien, ook in deze aflevering van het magazine.
Lees verder

Ten geleide

et Verenigd Koninkrijk is geen wereldmacht meer. De tijd van de felle pamflettenstrijd in de victoriaanse tijd voor en tegen het boeddhisme is passé, maar de belangstelling voor het boeddhisme en de historische Boeddha toen en nu is onverminderd groot. Maar welk boeddhisme en welke historische Boeddha?
We weten dat het boeddhisme dat sinds de negentiende eeuw in het Westen de ronde doet, een boeddhistische hybride is. Het was een bewuste poging van boeddhistische modernisten om het traditionele boeddhisme salonfähig te maken voor de westerse exportmarkt. D.T. Suzuki was een van deze modernisten. David L. McMahan en anderen hebben over dit modernisme gepubliceerd.

Sinds de heppienes-industrie zich op het boeddhisme gestort heeft, circuleren er allerlei uitspraken van de Boeddha op wenskaarten en op het world wide web. Vaak zijn het verbasteringen of totaal onjuiste weergaves van wat toegeschreven wordt aan de Verlichte. Jan de Breet vraagt in zijn bijdrage aan Mijn citaat aan de lezer om hierbij stil te staan. Jan de Breet, welkom in de redactie van het Magazine.