Magazine van de stichting Vrienden van het Boeddhisme - zomer 2019
WELKOM TEKSTEN ARCHIEF STICHTING CONTACT LINKS ZOEKEN
WORD DONATEUR

De Boeddha als mens

De historische Boeddha is al lang dood. En dat komt de latere volgelingen goed uit. Over een dode meester kun je fantaseren, je kunt hem belangrijk maken, beter, bovenaards. Je kunt projecteren, een droom om hem heen weven. Dan wordt hij meer mythe dan realiteit. En de Boeddha is er niet meer om te zeggen: 'Nee, zo bedoelde ik het niet.'
Lees verder

Verzen bij ‘de Boeddha als mens’

In de Buddhacarita worden prachtige, heel menselijke omschrijvingen gegeven van de Boeddha en de mensen in zijn omgeving. Hier enkele verzen uit de vertaling van Jan de Breet en Rob Janssen.
Lees verder

Interview met een boeddhist: Han de Wit

Han F. de Wit is een van de bekendste Nederlandse boeddhistische leraren, een geliefd spreker en veelgelezen schrijver over boeddhistische spiritualiteit. Hij is opgeleid door de vermaarde Tibetaanse dharmaleraar Chögyam Trungpa en auteur van onder meer de bestseller ‘De Verborgen Bloei: Over de psychologische achtergronden van spiritualiteit’
Lees het interview

Elke boeddhist een vegetariër?

In 2005 verscheen er een artikel van Stephanie Kaza in het academische online tijdschrift ‘Worldviews, environment, culture’. Kaza is emeritus hoogleraar aan de Rubenstein School of Environment and Natural Resources van de Universiteit van Vermont. Ze is schrijver, praktiserend Soto Zen-boeddhist en actief voorstander van een religieuze dialoog. Ze onderwees religie en ecologie. Hoewel zij schrijft over en vanuit de Amerikaanse samenleving, is haar artikel op vrijwel alle punten direct van toepassing op de Nederlandse situatie.
Lees het artikel

Buddhism and Pali - recensie

Richard Gombrich is een autoriteit op het gebied van Pali. In een onlangs uitgegeven boekje komt hij met een aantal heel gedurfde theorieën, die de gangbare ideeën over de taal van de sutta’s en de taal van de Boeddha zelf in twijfel trekken.
Lees verder

Column

‘Ga gewoon zitten en schrijf, hoor ik een stemmetje in mijn hoofd. Dan zie ik wel wat er komt, mogelijk iets recht uit mijn hart. Gewoon wat op dit moment in mij leeft. Zoiets als de twijfels of ik wel een bijzonder, lezenswaardig, stukje ga schrijven dan wel volslagen onzin. ‘
Lees de column van Guus van Holland

Ten geleide

este bezoeker van onze website,

Eens in de drie maanden publiceren we hier een aantal artikelen. We zijn verheugd dat er opnieuw auteurs zijn die hun medewerking hebben willen verlenen en hun werk voor publicatie beschikbaar stellen.
Deze keer vallen die publicaties samen met het uitbrengen van twee nieuwe vertalingen van de Pali-Canon. De verzameling van numeriek geordende leerredes van de Boeddha (Anguttara-Nikaya) deel 3 en deel 4 zijn vanaf heden zowel online als via de boekhandel te bestellen.
Het zijn de eerste delen die geheel charitatief, dus zonder winstoogmerk uitgegeven worden. Met vriendelijke medewerking van uitgever Gerolf T’Hooft en de vertalers Rob Janssen en Jan de Breet zijn zowel auteurs- als publicatierechten van de reeks vanaf 1 januari 2019 bij Stichting VvB komen te liggen. De opbrengst van de verkoop wordt geheel gebruikt om de reeks in stand te houden en uit te breiden. Het zijn tevens de twee laatste delen die Rob en Jan samen hebben vertaald. Gelukkig heeft Jan na Rob’s overlijden, afgelopen maart, inmiddels de draad van het vertalen weer opgepakt. We kunnen dus uitzien naar Anguttara-Nikaya deel 5. Vanzelfsprekend zijn donaties daarvoor (kosten opmaak, drukken, binden) nu reeds welkom!

Ik wens u veel leesplezier.

André Kalden
Voorzitter Stg Vrienden van het Boeddhisme

Jan de Breet met de zojuist verschenen vertalingen van de Anguttara-Nikaya deel drie en vier.Jan de Breet met de zojuist verschenen vertalingen van de Anguttara-Nikaya deel drie en vier.