Magazine van de stichting Vrienden van het Boeddhisme - april 2015
WELKOM TEKSTEN ARCHIEF STICHTING CONTACT LINKS ZOEKEN

Over vrouwen en (hoofd)mannen, gevoelens en de zintuigen...

De filosofe Hilde Debacker schrijft boeiend en leesbaar over de kortgeleden verschenen vertaling van deel 4 van De verzameling van thematisch geordende leerredes. Dit deel van de redes van de Boeddha kent de titel Het deel der zes zintuiggebieden.
Lees verder

Boeddhisme in Mongolië

In de communistische tijd is het Mongools-Tibetaanse boeddhisme nagenoeg uitgeroeid. Nu volgen enkele honderden Mongoolse monniken en nonnen in de grote Indiase Tibetaanse kloosters hun opleiding en bloeit het boeddhisme op. Een schets van de geschiedenis van het boeddhisme in Mongolië.
Lees verder

Ontwaken: lastig, maar niet onmogelijk

‘Ik denk dat het voor iedereen mogelijk is om te Ontwaken, zelfs voor gewone mensen’, schrijft de boeddhistische wetenschapper Andrew Olendzki.
Lees verder

Nieuws van de Vrienden van het Boeddhisme

De stichting Vrienden van het Boeddhisme gaat een nieuwe periode in. Thans, en later dit jaar, vinden er bestuursveranderingen plaats.
Lees verder

Mijn citaat

De redactie heeft Joop Hoek van het Boeddhistisch Dagblad gevraagd te schrijven over zijn favoriete citaat, en dat deed hij. Wat volharding al niet vermag.
Lees verder


Redacteur gevraagd

Voor het VvB-magazine (op de website) zoeken wij een redacteur wegens het vertrek van Jacques den Boer die de tijd gekomen vindt om terug te treden. Hij is graag bereid informatie over de functie te geven via idenboer@casema.nl.


Ten geleide

nafgebroken bestoken onze zintuigen ons met informatie, die in een flits ons brein bereikt en daar betekenis krijgt. Om overbelasting te verhinderen, blokkeert het brein de meeste informatie. Het reduceert de werkelijkheid tot een virtuele wereld, gebaseerd op onze ‘bevroren’ ervaringsmomenten. Boeddhisten noemen dit een illusie, maar we kunnen niet anders, we zijn zo ‘ontworpen’. Niet verbazingwekkend dus, dat lijden ontstaat als die virtuele wereld botst met de werkelijkheid.

De Boeddha beschikte niet over de mogelijkheden van de boeddhistische wetenschapper Andrew Olendzki. Echter, uit Het deel der zes zintuiggebieden, deel 4 van De verzameling van thematisch geordende leerredes (Saṃyutta-Nikāya), blijkt hoe ver de Ontwaakte zijn tijd vooruit was. Hij signaleert niet alleen dat er lijden is en hoe het ontstaat, maar biedt ook een uitweg. Hijzelf, een mens van vlees en bloed, gaf het voorbeeld. Ontwaken is voor eenieder weggelegd, maar er zijn blokkades.

Eén daarvan is hoe we aan kijken tegen het verschijnsel Ontwaken. Andrew Olendzki stelt dat in de eerste toespraken van de Boeddha Ontwaken gaat over het bereiken van de diepste niveaus van inherent welbevinden. Daar is niets metafysisch aan. Een moment zonder hebzucht, haat en zelfbedrog is een ontwaakt moment en kan het begin zijn van vele.

De legendarische Tibetaanse yogi Milarepa kreeg op enig moment in zijn leven het idee dat er iets grondig mis was. Het is onder andere te danken aan zijn eigen doorzettingsvermogen dat hij ontwaakte, meldt Joop Hoek.
Volhardend zijn ze zeker, de enkele Mongoolse boeddhistische monniken op leeftijd die de communistische onderdrukking overleefden. Ongetwijfeld waren zij ooit de wanhoop nabij, maar ook dat hoort bij dit leven.