Magazine van de stichting Vrienden van het Boeddhisme - najaar 2015
WELKOM TEKSTEN ARCHIEF STICHTING CONTACT LINKS ZOEKEN

Het verscheiden en verschijnen van het zelf

Het begrip ‘zelf’ heeft een lange geschiedenis, beginnend ruim voordat het boeddhisme hier neerstreek. Filosoof Erik Hoogcarspel beschrijft de avonturen van dat zelf in het moderne Westen. ‘Het zelf is vermoord door de wetenschap, het dagelijkse leven gaat gewoon door.’
Lees verder

De ui en het zelf

‘Een gapend niets in onze kern is verontrustend: we kunnen ons nergens aan vastklampen. Gevoelens van onwerkelijkheid en onzekerheid zijn het gevolg’, stelt filosoof David Loy. Dit ‘niets’ speelt een belangrijke rol in ons leven – en niet zelden een onheilzame. Juist daardoor is dat niets het startpunt van het spirituele pad.
Lees verder

‘Ik’ is een werkwoord

‘Ik’ is een werkwoord. De boeddhistische wetenschapper Andrew Olendzki gebruikt deze vergelijking metaforisch om uit te leggen hoe een ik ontstaat, namelijk door wat we doen in ons dagelijks leven. Daden dus, handelingen waarvan wij zelf de eigenaren zijn, zoals boeddhisten zeggen. Olendzki: ‘De vorming van een ik komt tot stand door tussenkomst van vastklampen of afstoten. Het ontstaan van een ik is een proces, en het restproduct daarvan is een zelfbeeld.’
Lees verder

Besta ik, of besta ik niet?

‘Besta ik, of besta ik niet?’ – een levensvraag voor westerlingen, die – naar men beweert – gehecht zijn aan hun individualiteit. En hoe! De Boeddha had wel iets anders te doen dan daarover te filosoferen. Thanissaro Bhikkhu, Amerikaans theravada-monnik en Pali-vertaler, beantwoordt de vraag en licht dit toe.
Lees verder

Strijd in stilte

‘Een stilteretraite is uitdagend voor wie zijn ervaringen en gevoel graag deelt.’ Een banaliteit, waarmee de kous snel af is? Neen, absoluut niet.
Lees verder

Mijn citaat Doshin Houtman

‘Het citaat heeft betrekking op het tweevoudig denken: hoe kun je onheilzame gedachten vervangen door heilzame.’ Wonderlijk hoe ‘het citaat’ van Doshin Houtman, die mede een bijdrage leverde aan de VvB-themadag over karma, aansluit bij de voorgaande artikelen.
Lees verder

Metta-meditatie

‘Metta is de grondenergie van een vrije geest – vrij van beoordelingen en concepten.’ Toeval dat onze redacteur (a.i.) Ine van Schaik dit artikel aantrof in Buddhismus aktuell, en het vervolgens licht bewerkte en vertaalde?
Lees verder

Magazine VvB digitaal erfgoed

Niets is blijvend – alles gaat voorbij, dus waartoe merkt de Koninklijke Bibliotheek de website van het VvB-magazine aan als digitaal erfgoed?
Lees verder

Ten geleide

oeddhisten hebben zich te veel gericht op zelfontplooiing, het zuivere en het heilige – in plaats van waar boeddhisme in essentie over gaat: het uitreiken naar de ander. Het gaat helemaal niet om het zelf. Dat velen dat denken heeft te maken met het feit dat het boeddhisme in Nederland tegelijk met het individualisme opkwam, begin jaren zestig’, zegt Varamitra van het Boeddhistisch Centrum Haaglanden in een interview met Elze Sietzema-Riemer voor nieuwwij.nl.

De historische Boeddha hield zich niet zo bezig met vragen als ‘Besta ik?’ of ‘Besta ik niet?’ Hij was een geneesheer die de mensheid wilde genezen van lijden, en gaf advies. De kuur die hij voorschreef, was het Achtvoudige Pad.

Volgens de overlevering onderwees hij dat ieder individu een combinatie is van vijf groepen onderling afhankelijke lichamelijke en mentale fenomenen: de vijf skandha’s (‘geledingen’ of ‘aggregaten’). Deze fenomenen hebben geen eigenaar en hun bestaan is tijdelijk en dus eindig. Het lichaam en alle andere aspecten die traditioneel zouden behoren tot ons ‘ik’ zijn het gevolg van oorzaken, die op hun beurt weer volgen uit andere oorzaken, enzovoort. Deze opvatting van geen-ik wordt anatman of anatta genoemd. Er is geen integraal onafhankelijk en afgescheiden ik – dat wat ervoor doorgaat, is een ‘vals ik’.

We kunnen ons, ieder voor zich, bevrijden van het lijden als we ons ‘valse ik’ afpellen als een ui, de werking ervan doorzien en in ons handelen de ‘Boeddha-weg’ volgen. Of zoals zenmeester Eihei Dōgen (1200-1253) schrijft: ‘De Boeddha Weg bestuderen is het zelf bestuderen. Het zelf bestuderen is het zelf vergeten. Het zelf vergeten is verlicht worden door de tienduizend dharma’s. Verlicht worden door de tienduizend dharma’s is het verwijderen van de barrières tussen zichzelf en de anderen. Geen spoor van verlichting blijft over en deze spoorloze verlichting is zonder einde’ (Shobogenzo, Genjo-koan).