Magazine van de stichting Vrienden van het Boeddhisme - lente 2017
WELKOM TEKSTEN ARCHIEF STICHTING CONTACT LINKS ZOEKEN
WORD DONATEUR

De Boeddha had geen mensenrechten

In politieke en intellectuele kringen overal ter wereld wordt fel gedebatteerd over mensenrechten. Boeddhisten zouden het laten afweten.
Lees verder

Doe de goeroetest

Het Nederlands Boeddhistisch Archief (NBA) begon in 2011 als werkgroep van de Vrienden van het Boeddhisme (VvB), de uitgever van dit Magazine. In 2014 is het NBA verzelfstandigd. In dit archief zijn onder andere de afleveringen van De Lotusvijver (1995-2009) te vinden. In 2007 verscheen het nog steeds actuele artikel ‘Doe de goeroetest’. De reden van Jelle Seidel, destijds eindredacteur van De Lotusvijver, om dit artikel te schrijven was dat hij een beetje wee werd van de adoratie voor sommige leraren: ‘Ik vertrouw dat niet, alleen al vanwege het adagium ‘geen goeroe zonder giro’.
Lees verder

Tse thar, boeddhistische dierenbevrijding

Geweldloosheid en mededogen zijn boeddhistische deugden. Tse thar, het ritueel bevrijden van dieren, is vooral bij Tibetanen geliefd. Ook westerse boeddhisten volgen dit gebruik steeds vaker na.
Lees verder

Een kwestie van bewust zijn

In India is er altijd een sterke tegenstelling geweest tussen het hindoeïsme en het boeddhisme. Maar in hun voortdurende concurrentiestrijd hebben hindoeïsme en boeddhisme elkaar diepgaand beïnvloed.
Lees verder

Onwetendheid, hebzucht en haat

De voorouders van de moslim-Rohingya’s kwamen in de achtste eeuw als zeelieden en kooplieden uit het Midden-Oosten naar het boeddhistische koninkrijk Arakan, nu de Rakhine-staat (Myanmar) genoemd. Daarna volgden duizenden moslims uit Bengalen, als slaven of in de koloniale tijd als arbeidsmigranten. Tot de twaalfde eeuw was Bengalen, inclusief het huidige Bangladesh, een belangrijk boeddhistisch centrum. Bangladesh grenst aan de Rakhinestaat. Na de traumatische onafhankelijkheid van India, Pakistan en Bangladesh hebben boeddhisten en hindoes het zeer zwaar in Bangladesh. Historisch is het diep tragische lot van de vervolgde Rohingya’s in Myanmar verbonden met dit van de vervolgde boeddhisten in Bangladesh.
Lees verder

Mijn citaat

Op het nachtkastje van Yvon Mattaar ligt altijd een boek met boeddhistische legenden. Het bevat heel diverse verhalen, en de inhoud is vaak tijdloos.
Lees verder

Column

‘Ik wil na de ophemeling niet terug naar de grond,’ verzucht Guus van Holland. Nieuwsgierig geworden?
Lees verder

Ten geleide

n januari 1968 kon de redactie van het tijdschrift Saddharma niet bevroeden dat pakweg 50 jaar later de leer van de Boeddha digitaal verspreid zou worden. Het tijdschrift was de papieren voorloper van dit Magazine. Maar iets is van alle tijden en dat zijn de zorgen van iedere redactie: slagen we erin de lezer te bereiken? Boeien de onderwerpen, nodigen artikelen uit tot nadenken, maar zijn er ook bijdrages die bij u, lezer, een glimlach opwekken? Schrijvers en redactie hebben hun beste beentje ook dit keer voorgezet: Boeddha zegene de greep.

Jubileum
De organisatie achter dit digitale Magazine VvB bestaat eind dit jaar 50 jaar. In november 1967 werd de Stichting Nederlands Boeddhistisch Centrum opgericht. Het is de rechtsvoorloper van de Vrienden van het Boeddhisme (VvB), die - zonder voorkeur voor een bepaalde richting of stroming – de kennis van de beginselen van het boeddhisme bevorderen en de praktische toepassing van deze beginselen aanmoedigen. De VvB was erbij toen het Tulpenboeddhisme ontsproot.
De komende maanden zullen in ons Magazine en in het bevriende Boeddhistische Dagblad artikelen verschijnen over de jubilerende Vrienden.
Vrienden van het Boeddhisme vijftig jaar