Magazine van de stichting Vrienden van het Boeddhisme - 31 augustus 2018
WELKOM TEKSTEN ARCHIEF STICHTING CONTACT LINKS ZOEKEN
Artikelen Nieuwsberichten Beschouwingen

Welkom najaar 2018

De Zwarte Tulp II

Ging het eerste deel van De Zwarte Tulp over De Kosmos, in deze tweede aflevering schrijft Hans van Willenswaard vanuit Thailand over de Thaise tempel in Waalwijk. ‘Eén van de redenen dat de opening van de tempel in Waalwijk, misschien meer dan de start van andere centra, als mijlpaal kan worden aangemerkt, is de bijzondere historische band die bestaat tussen Thailand en Nederland.’
Lees verder

Het geluk niemand te zijn

Een intrigerende titel van een prachtig artikel uit Buddhismus Aktuell 4/2016 en mooi uit het Duits vertaald! ‘Vrij zijn betekent niet lui of egocentrisch zijn. Het betekent actief worden, iets willen bewerkstelligen. Het betekent het leed weliswaar te kennen, maar zich door het ervaren leed niet te laten misleiden. Daardoor ontstaan moed, engagement, enthousiasme.’
Lees verder

Een verontrustende kennismaking

In de Victoriaanse tijd werd Groot-Brittannië geconfronteerd met een leer en begrippen die haaks stonden op de protestants-christelijke waarden van toen: het boeddhisme. ‘Iemand die het bestaan van God en van de hemel afwijst, en ook nog eens het bestaan ontkent van een eeuwige ziel, moet wel een nihilist zijn.’
Lees verder

In memoriam Steven Collins

In februari overleed de gerenommeerde boeddholoog Steven Collins. ‘Boeddhologen als Steven Collins zijn belangrijk voor de praktiserende boeddhist, zelfs al vervullen zij hun rol vaak onzichtbaar voor het bredere publiek. Zij zijn (naast de Dhamma-leraren) mede bewakers van de basis van de Leer, door hun onderzoek en door hun onderricht.’
Lees verder

Meditatie

In het Nederlands Boeddhistisch Archief (NBA) bevinden zich belangrijke documenten over het Tulpenboeddhisme. Dit keer aandacht voor het tijdloze en interessante artikel ‘Meditatie’ uit Saddharma (1968) en de vraag aan Tenkei Roshi in De Lotusvijver uit 2007: ‘Mijn familie ziet meditatie als iets wat je voor jezelf doet. Dat wordt op zichzelf wel geaccepteerd, maar men vraagt zich af waarom ik daar dan zoveel tijd insteek. Misschien zien ze het effect niet dat het op me heeft. Kost het mij zoveel moeite om een beter mens te worden?’
Lees verder

Mijn citaat

‘Een bejaarde ziener, Asita of Kanha Siri genaamd, woont hoog in de bergen. Hij bemerkt op zekere dag dat de goden die op de berg Meru woonden buitengewoon uitgelaten zijn en met wervelende kleren in het rond dansen.’
Lees verder

Polzer Sensei

In de rubriek ZenzonderZen van De Lotusvijver schreef Jelle Seidel: ‘Lang voordat ik aan zen deed, kende ik al het werk van een belangrijke meester. Hij zong en begeleidde zelf zijn sutra’s…’
Lees verder

Column

‘Toen we afscheid hadden genomen, werd ik steeds bozer. Wat een lomperik! Met zo’n man wilde ik echt niets meer te maken hebben. Met hem wilde ik nooit vrienden worden.’
Lees de column verderTerug naar Artikelen