Magazine van de stichting Vrienden van het Boeddhisme - 5 maart 2018
WELKOM TEKSTEN ARCHIEF STICHTING CONTACT LINKS ZOEKEN
Artikelen Nieuwsberichten Beschouwingen

Vrienden van het Boeddhisme en uitgeverij Bodhi slaan handen ineen

Sinds 1995 vertalen Rob Janssen en Jan de Breet dag in, dag uit de Pali-Canon naar het Nederlands. In 2017 hebben zij de auteursrechten van al hun huidige en toekomstige vertalingen overgedragen aan de Stichting Vrienden van het Boeddhisme (VvB). De Stichting VvB en Uitgeverij Bodhi hebben een overeenkomst getekend om dit Nederlandstalige erfgoed in druk beschikbaar te houden, zonder enig winstoogmerk. Hierbij zijn drie nieuwe vertalingen inbegrepen. Partijen zullen zich bovendien gezamenlijk inspannen om de vertaling gratis online beschikbaar te maken.

e voorzitter van de Vrienden, André Kalden: ‘De uitgever die al die jaren voor het verschijnen van de boeken heeft zorg gedragen is Gerolf T’Hooft. Er was binnen het bestuur dan ook geen discussie over het feit dat we met Gerolf de serie wilden voortzetten. Met onze overeenkomst is de continuïteit in de samenwerking met hem geregeld alsook de wijze waarop we dit doen, inclusief de afspraak om ons gezamenlijk in te spannen voor een gratis online beschikbaarstelling van de vertalingen.’

Zonder winstoogmerk
Gerolf T’Hooft: ‘De uitgeefrechten van de reeks waren in de loop der jaren vastgelegd in diverse contracten, die niet allemaal gelijkluidend waren. Daarbij waren er door het faillissement in 2012 van de oorspronkelijke uitgeverij (Asoka BV) verschillende rechtspersonen bij het uitgeven van de serie betrokken geraakt. Er ligt nu één verzamelcontract vanuit uitgeverij Bodhi, die de uitgeefrechten bezit. Daarbij is expliciet afgesproken dat de exploitatie van de Pali-Canon zonder winstoogmerk zal geschieden. Alle opbrengsten zullen blijvend worden ingezet ten behoeve van de continue beschikbaarheid van de serie.’

Financiële ondersteuning
Kalden: ‘Als stichtingsbestuur zijn we vooralsnog niet in staat de boeken zelf uit te geven. Gerolf heeft aangeboden mee te werken aan een situatie waarin dat wel zo is, maar daar is het nu nog te vroeg voor. We hebben een derde partij nodig om de kwaliteit van de uitgave en de continuïteit van de beschikbaarheid van de serie te waarborgen. Omdat we als stichtingsbestuur niet ter zake kundig zijn als het om auteurs- en uitgeefrechten gaat, hebben we desgevraagd pro bono-advies en begeleiding gekregen van Arthur’s Legal te Amsterdam. Er ligt daardoor met deze nieuwe overeenkomst met zekerheid een degelijk fundament voor duurzame samenwerking zonder winstoogmerk.’

Zonder donaties, legaten en subsidies kan de serie niet uitgebracht en verspreid worden onderstreept de voorzitter van de VvB, André Kalden. ‘Nu de auteursrechten bij ons als ANBI-stichting liggen en de uitgever zich heeft vastgelegd op uitgave zonder winstoogmerk, hoop ik van harte op brede financiële ondersteuning door sponsoren die het belangrijk vinden dat de enige nog bestaande vroeg-boeddhistische verzameling van toespraken van de Boeddha in het Nederlands beschikbaar is en blijft.’

Uitgave Pali-Canon ondersteunen?
Dat kan. Wie de uitgave van de Pali-Canon wilt ondersteunen kan een bijdrage storten via NL 95 TRIO 0212 4902 14 t.n.v. Stichting Vrienden van het Boeddhisme, o.v.v. Pali-canon.

Met dank aan het Boeddhistisch Dagblad (BD).  

Bronnen
Hoek, J. Academisch werk aan de eettafel, Magazine VvB, winter 2013/2014
Koninklijke onderscheiding voor vertalers Rob Janssen en Jan de Breet, BD, 27 april 2013

Terug naar Artikelen